Ending Insurgency Project Good Life

FRIEND RESCUED Usa si Ka Ayet sa mga Kaniadto na Rebelde na nakadawat ug gasa gikan sa E-CLIP adtung ming-aging mga tuig. Tungod sa tabang gikan sa 53rd Infantry Battalion, lokal na gobyerno sa Zamboanga del Sur, ug uban pang mga ahensya sa gobyerno, daghan kaayung Kaniadto na Rebelde ang nahatagag tabang pinansyal, ug uban pang nagka lain-laing mga benipesyo sa ilalom aning E-CLIP.

Ang E-CLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program kay usa ka programa sa gobyerno na ang tumong mau ang pagbalik sa mga Kaniadto na Rebelde dira sa panguna na katilingban, para matalikdan nila ang armadong pakigbisog ug sila magpuyo ug malinawon kauban ilahang pamilya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *