Ending Insurgency

“Nata-transport na ng maayos ng mga farmers yung kanilang mga produkto
ibig sabihin, kumokonti na yung gastusin nila sa pagdala ng mga
produkto papunta sa bayan.”

– Mayor Vicente Cajeta
Guipos, Zamboanga del Sur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *